Onze Missie en Visie

Zelfontplooiing
Het einddoel waar we naar streven als school is dat ieder kind zichzelf op eigen niveau heeft ontwikkeld en zijn/haar talenten optimaal heeft ontplooid (“het beste wat je kunt worden is jezelf”). We gaan daarbij uit van de kaders die gesteld zijn in de leerlijnen en de kerndoelen. We kiezen ook voor brede ontwikkeling van kinderen (cognitief, sociaal-emotioneel en creatief).

Iedereen is verantwoordelijk voor en eigenaar van zijn/haar eigen ontwikkeling. Leren gebeurt door: eigen doel te stellen, eigen mening te vormen, eigen keuzes te maken en eigen kwaliteiten te leren kennen. De omgeving heeft daarbij een coachende rol, dus leerkrachten begeleiden en faciliteren kinderen in dat proces.

Ook leerkrachten zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling, zij maken hun eigen keuzes en het MT faciliteert en coacht daarin.

Ouders worden betrokken bij de zelfontplooiing van kinderen door verwachtingen duidelijk te maken en de dialoog met hen aan te gaan over welke bijdrage zij kunnen leveren en hoe zij met de school kunnen samenwerken.

Zelfstandigheid
Leerlingen werken leerkracht-onafhankelijk en kiezen daarbij zelf werkruimte, materialen, maatjes, etc. Zij beoordelen hun eigen werk en evalueren het eigen werkproces. De leerkracht is begeleider en observator. De leerkracht heeft vertrouwen in de leerlingen en evalueert, reflecteert en faciliteert, zodat het werken van de leerlingen goed verloopt. Kinderen leren expliciet vaardigheden zoals kritisch denken en probleemoplossend vermogen.

De leerkrachten werken als zelfstandige professionals, zij nemen verantwoordelijkheid voor eigen werk, maken hun eigen keuzes in aanpak, werkvormen, materialen, etc. Zij evalueren hun eigen werkproces en beoordelen hun eigen werk.

Het MT heeft vertrouwen in leerkrachten en faciliteert, evalueert en reflecteert zodat het werken van de leerkrachten goed verloopt.

De ouders worden expliciet betrokken bij het leren van zelfstandigheid van de kinderen. De aanpak van de school wordt uitgelegd en ouders worden uitgenodigd hierbij aan te sluiten.

Eigenheid
We waarderen verschillen in persoon en in mening bij iedereen; we gaan met respect om met elkaar en houden rekening met elkaar. Dit geldt voor leerlingen, teamleden en ouders.

Ieder profileert en gebruikt zijn/haar eigen talenten, gevoelens en kennis en deelt dat met anderen. We leren onze eigen grens kennen en daar rekening mee te houden.

Ieder krijgt de ruimte om een eigen weg te vinden naar het gestelde doel, we bepalen in overleg hoe we daar kunnen komen.

Samen
Samen betekent vooral gezamenlijk verantwoordelijk zijn.

De leerlingen zijn op de hoogte van elkaar talenten. Ze werken samen met iedereen in verschillende samenstellingen: dan doen we met coöperatieve werkvormen in de groep en ook groepsoverstijgend. De kinderen zijn samen verantwoordelijk voor de sfeer en het resultaat in de groep. Kinderen leren met elkaar communiceren en samenwerken.

Leerkrachten zijn en voelen zich samen verantwoordelijk voor de school en de doorgaande lijn. Ze leren van elkaar door bij elkaar binnenlopen, te wisselen van lessen, hun eigen talenten te kennen en te delen, terugkoppeling over leerlingen te geven en feedback aan elkaar te geven. Leerkrachten helpen elkaar en vragen om hulp. Er is interesse in en zorg voor elkaar, men kan bij elkaar terecht.

Het MT zorgt voor goede interne communicatie en geeft duidelijk aan waar het team invloed heeft en waar niet.

Ouders zijn betrokken, ze voelen zich welkom en komen binnen als er iets is. Ze zijn samen met de school verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

Laatste Nieuws

Zonnebloemwedstrijd
Sinterklaas
pieten op bezoek
skateles
Afscheid juf Riekje

Agenda

Geen gebeurtenissen om weer te geven.

Uit het fotoboek

logo Start nieuw schooljaar
welkom_terug_vakantie_YXJfODU1eDQ5MF9kXzFfanBnXy9fYXNzZXQvX3ByaXZhdGUvbmV3cy8xOTYy_b42bd5c0 IMG_2589