Medezeggenschapsraad

 

Welkom op de MR-pagina van OBS De Driehoek

Op deze pagina vindt u informatie over de samenstelling, de doelstelling en bevoegdheden en de werkwijze van de Medezeggenschapsraad van OBS De Driehoek.

De MR bestaat uit 6 personen, 3 vanuit de oudergeleding en 3 vanuit de personeelsgeleding van de school.

Jan Smolders
Jan zit namens de ouders in de MR, en is voorzitter.

Coen van Hoof
Coen zit namens de ouders in de MR en heeft het financiële stuk onder zijn hoede.

Ester Vissers
Ester zit namens de ouders in de MR.

Simone Wouters
Simone zit namens het team in de MR.

Alex van Boxtel
Alex zit namens het team in de MR en zorgt voor inkomende en uitgaande post.

Mayke van Avendonk
Mayke zit namens het team in de MR. 

Doelstelling en bevoegdheden.
De MR heeft tot doel, namens ouders en personeel, controle uit te oefenen op de gang van zaken op en rond OBS De Driehoek. Daartoe heeft de MR verschillende bevoegdheden:
1. Initiatiefbevoegdheid: de MR kan voorstellen doen aan het bestuur.
2. Instemmingbevoegdheid: instemming van de MR is vereist bij wijziging van o.a. doelstellingen van de school, schoolplan, reglement en formatieplan.
3. Adviesbevoegdheid: de MR kan vooraf advies uitbrengen bij allerlei wijzigingen die het bestuur voorstelt.

Werkwijze:
De MR komt elk schooljaar 8 keer bij elkaar om lopende zaken te bespreken.
Deze vergaderingen zijn openbaar en voor alle ouders van De Driehoek toegankelijk. Ook de agenda en de notulen worden algemeen kenbaar gemaakt o.a. op deze pagina. Eenmaal per jaar komen MR en bestuur samen.
Verder brengt de MR elk schooljaar in september een jaarverslag uit dat op een algemene ouderavond besproken wordt.

Klik hier voor de agenda van de MR vergaderingen.
Klik hier voor het laatste MR verslag.

Laatste Nieuws

Zonnebloemwedstrijd
Sinterklaas
pieten op bezoek
skateles
Afscheid juf Riekje

Agenda

Quirina jarig
Startdatum/tijd:
zaterdag 22 juni 2019
Einddatum/tijd
zaterdag 22 juni 2019
Omschrijving:
Voeg een omschrijving toe

Uit het fotoboek

logo Start nieuw schooljaar
welkom_terug_vakantie_YXJfODU1eDQ5MF9kXzFfanBnXy9fYXNzZXQvX3ByaXZhdGUvbmV3cy8xOTYy_b42bd5c0 IMG_2589