Aanmelden

 

Aanmelding nieuwe leerlingen

Zoekt u een school voor uw kind, kom dan eens binnenlopen. Als u van te voren contact opneemt kunnen we een rondleiding geven. Ook is het mogelijk een gesprek met de directie aan te vragen door een mail te sturen aan obs.de.driehoek@opmaat-scholen.nl of te bellen met school (013-5052761).

Formele aanmeldprocedure

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Een kind moet 3 jaar zijn om te kunnen worden aangemeld op school.
  • Aanmelden moet schriftelijk gebeuren door de ouders. Aanmelden moet minimaal 10 weken voor de eerste schooldag.
  • Als ouders het vermoeden hebben dat hun kind extra ondersteuning nodig zal hebben, dan moeten ze dit melden bij de aanmelding. Ouders moeten ook alle relevante informatie (zoals onderzoeken en rapportages) aan de school doorgeven.
  • De school heeft zorgplicht. Dit houdt in dat als de school de extra ondersteuning die noodzakelijk is niet zelf kan bieden zij overleg voert met andere scholen en de ouders een passende onderwijsplek aanbiedt waar het kind wèl het onderwijs krijgt waar het recht op heeft. Dit kan zijn een andere basisschool, een speciale basisschool of een school voor speciaal onderwijs. De school heeft hiervoor 10 weken de tijd.

Vervolgens krijgen ouders enkele weken voor de instroom van hun kind een digitaal intakeformulier toegestuurd met het verzoek dit in te vullen.

Het aanmeldingsformulier en meer informatie zijn op te vragen door een mail te sturen aan obs.de.driehoek@opmaat-scholen.nl of te bellen met school (013-5052761).

Laatste Nieuws

Sinterklaas
pieten op bezoek
skateles
Afscheid juf Riekje

Agenda

Jolien jarig
Startdatum/tijd:
dinsdag 2 juli 2019
Einddatum/tijd
dinsdag 2 juli 2019
Omschrijving:
Voeg een omschrijving toe

Uit het fotoboek

wandelvierdaagse IMG_2587
IMG_2589 IMG_2586